Spectis - Webiso

Spectis

Projekt logo

luty 2018 Projekt logo

Spectis to zespół ekspertów świadczących usługi badawcze i analityczne z sektora budowlanego.

Dla Spectis zaprojektowaliśmy nowoczesne logo.

spectis_logo.jpg