Biosynteza - Webiso

Biosynteza

Projekt logo

listopad 2013 Projekt logo

BioSynteza to firma zajmująca się organizacją szkoleń dla maturzystów przygotowujących się do studiów na kierunkach Medycyna, Stomatologia, Farmacja, Biotechnologia.

biosynteza-logo.jpg

Dla Biosynteza zrealizowaliśmy również:

biosynteza

listopad 2013 Strona internetowa