Cad2Cad

Sklep internetowy

luty 2012 www.shop.cad2cad.eu

CADWORK Poland Sp. z o.o. to producent i dystrybutor światowej klasy oprogramowania, specjalizujący się w konwersji, wizualizacji i standaryzacji formatów CAD, CAE i DTP.

Sklep internetowy www.shop.Cad2Cad.eu został stworzony w ramach projektowania strony www dla firmy CADWORK Poland Sp. z o.o. Na stronie głównej promowane są najważniejsze produkty, natomiast z lewej strony w panelu bocznym umieszczona została lista kategorii, pozwalająca klientowi dotrzeć do pozostałych produktów znajdujących się w sklepie. Górny panel natomiast umożliwia nawigacje po pozostałych podstronach sklepu oraz zmianę języka (sklep obsługuje trzy wersje językowe: polską, angielską oraz niemiecką).

cad2cad-strona-glowna.jpg
cad2cad-kupno-produktu.jpg

Dla Cad2Cad zrealizowaliśmy również:

cad2cad

listopad 2011 Strona internetowa

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpłatna wycena

Chcesz rozwinąć swój biznes? Porozmawiajmy!

    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?