8. Bieg Fundacji Tesco

Strona internetowa

sierpień 2019 www.bieg.fundacjatesco.pl

Fundacja Tesco jest jedną z charytatywnych inicjatyw sieci handlowej Tesco Polska. Organizator corocznych Biegów Charytatywnych, których celem zawsze jest dobro drugiego człowieka.

Przygotowaliśmy stronę 8. Biegu Charytatywnego. Celem projektu było pokazanie emocji towarzyszących temu wydarzeniu i skłonienie odbiorcy do udziału. Na stronie wdrożono galerię z dużymi zdjęciami, jak również galerię video. To właśnie obraz jest jedną najlepszych form przekazywania emocji. Poprzez zdjęcia pokazaliśmy radosny charakter wydarzenia i zaangażowanie uczestników. Celem dobrze widocznej i sensownie rozmieszczonej nawigacji było maksymalne uproszczenie procesu zapisów na bieg. Przygotowanie strony w oparciu o technikę RWD umożliwiło wygodne przeglądanie strony i zapis na wydarzenie również przez urządzenia mobilne.

Galeria Galeria video Strona responsywna - RWD
fundacjatesco1.jpg
fundacjatesco2.jpg
fundacjatesco3.jpg
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpłatna wycena

Chcesz rozwinąć swój biznes? Porozmawiajmy!

    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?