Wanika

Strona internetowa

www.wanika.pl

Firma Wanika jest producentem sprzętu strzałowego oraz świadczy usługi w zakresie transportu materiałów wybuchowych.

Dla przedsiębiorstwa Wanika agencja Webiso wykonała stronę której główną część stanowi rozbudowany katalog produktów. Produkty zostały podzielone na kilka głównych kategorii, w obrębie których funkcjonują dodatkowo podkategorie. Wszystko zostało zaprezentowane w czytelny sposób umożliwiający szybką nawigację w katalogu. Warto również zaznaczyć, że strona posiada możliwość wyboru wersji językowej, wyszukiwarkę oraz newsletter.

Aktualności Newsletter Galeria Strefa ograniczonego dostępu Obsługa wersji językowych
wanika-okladka.jpg
wanika-strona-glowna.jpg
wanika-kategoria.jpg
wanika-produkt.jpg

Dla Wanika zrealizowaliśmy również:

wanika-2

kwiecień 2022 Projekt logo

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpłatna konsultacja

Wspólnie sprawdzimy czy nasze rozwiązania mają sens w Twojej firmie.

    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?