York Edukacja

Strona internetowa

www.yorkedukacja.pl

York Edukacja to Liceum Ogólnokształcące dla osób dorosłych posiadające uprawnienia szkoły publicznej. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym.

Dla York Edukacja wykonaliśmy nową stronę internetową. Głównym zadaniem było dostarczenie najważniejszych informacji o rekrutacji i najbliższych zajęciach. Strona jest jasna i przejrzysta, szczególną uwagę poświęciliśmy typografii, dzięki temu nawet długie teksty czyta się przyjemnie.
Jednym z ważniejszych elementów był formularz zapisu online. Pogrupowaliśmy elementy w taki sposób aby jego wypełnianie było płynne oraz zadbaliśmy o poprawną walidację.
Strona dostosowana jest do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Pokaz slajdów Strona responsywna - RWD
york_01.jpg
york_02.jpg
york_03.jpg
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpłatna konsultacja

Wspólnie sprawdzimy czy nasze rozwiązania mają sens w Twojej firmie.

    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?