Ekstremalna Droga Krzyżowa

Strona produktowa

www.edk.org.pl

Ekstremalna Droga Krzyżowa to wydarzenie religijne zainicjonowane przez ks. Jacka Stryczka.

Na edycję odbywającą się w marcu 2016 roku przygotowaliśmy nową odsłonę strony internetowej EDK. Projekt graficzny został wykonany od podstaw. Strona zyskała obsługę wersji responsywnej (RWD) oraz wersje językowe. Nowa strona posiada obecnie tłumaczenie w 6-ciu językach.

Na stronie można znaleźć szereg informacji opisujących idee EDK. Strona posiada przeglądarkę wszystkich tras i miast w których odbywa się coroczna edycja. Nawigacja po trasach i miastach jest również możliwa z poziomu mapy Google. 

Aktualności Galeria video Odtwarzacz audio Pokaz slajdów Wyszukiwarka Obsługa wersji językowych Strona responsywna - RWD
edk_1.jpg
edk_2.jpg
edk_3.jpg
edk_4.jpg
edk_5.jpg
edk_6.jpg

Dla Ekstremalna Droga Krzyżowa zrealizowaliśmy również:

ekstremalna-droga-krzyzowa

marzec 2013 Strona produktowa

logo-ekstremalna-droga-krzyzowa

luty 2013 Projekt logo

edk-2018

marzec 2018 Strona internetowa

edk-2020

marzec 2020 Strona internetowa

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpłatna konsultacja

Wspólnie sprawdzimy czy nasze rozwiązania mają sens w Twojej firmie.

    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?