Metodyki zarządzania projektami informatycznymi – poznaj najważniejsze!

Czas czytania:
Autor: webiso

Metodyka zarządzania projektem informatycznym to z góry ustalony sposób prowadzenia takiego projektu – organizacji pracy, rozkładu zadań, realizacji poszczególnych etapów, kontaktu z klientem czy rozplanowania czasowego. Najczęściej za wprowadzenie wybranej metodyki w danym projekcie odpowiedzialny jest project manager lub inna osoba zajmująca się jego koordynacją.

Czym jest sam projekt informatyczny? Można tak nazwać każdy projekt, którego celem jest stworzenie jakiegoś systemu informatycznego – na przykład strony internetowej, aplikacji, oprogramowania itd. Zazwyczaj w tego rodzaju przedsięwzięciu bierze udział cały zespół, w którego skład wchodzą m.in. team leader, programiści, graficy, testerzy czy też osoby odpowiedzialne za tworzenie treści.

Jaką metodykę wybrać do naszego projektu?

Nie istnieje jedna odpowiedź na pytanie, jaką metodykę wybrać do naszego projektu. Jest ich tak wiele właśnie po to, by każdy mógł zdecydować się na tę, która najbardziej odpowiada jego potrzebom. Na decyzję mają wpływ następujące czynniki:

  • rodzaj i wielkość projektu informatycznego,
  • wielkość zespołu wdrożeniowego i jego skład,
  • dostępny budżet,
  • zaangażowanie klienta,
  • planowany czas wdrożenia projektu.

Wzięcie pod uwagę tych aspektów oraz wielu innych czynników specyficznych dla naszego projektu, a także szczegółowe poznanie dostępnych metod zarzadzania projektami pozwoli nam na wybranie tej najlepszej.

Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami

Poniżej przedstawiamy krótki przegląd najpopularniejszych metodyk zarządzania systemami informatycznymi – należy jednak pamiętać, że jest to jedynie wstęp do tego szerokiego, a przy tym niezwykle interesującego zagadania.

Agile

Podejście zwinne to obecnie jedna z najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami. Jej największą zaletą jej elastyczność i otwartość na modyfikacje, a także stawianie ludzi i ich potrzeb nad formalności i sztywne wymogi.

Jej cechą charakterystyczną jest działanie na zasadzie iteracji – krótkich okresów, w których wykonywane są mniejsze zadania. Po każdej takiej iteracji następuje podsumowanie i, w razie potrzeby, wprowadzane są modyfikacje, które mają przybliżyć nas do oczekiwanego efektu końcowego. W ramach podejścia zwinnego stosowany jest na przykład system Scrum.

Waterfall

Model kaskadowy to tradycyjny model zarządzania projektami. Polega on na wykonywaniu następujących po sobie etapów w ściśle określonej kolejności – powrót z etapu następnego do etapu poprzedzającego, choć teoretycznie możliwy, jest bardzo kosztowny, przez co w praktyce rzadko realizowany. Niewątpliwą zaletą tego modelu jest duże uporządkowanie i przewidywalność, jego największą wadą – niewielka elastyczność. Sprawdza się on w przypadku powtarzalnych projektów, które charakteryzują się bardzo określonymi założeniami oraz małą dynamiką zmian.

Kanban

Metodyka ta opiera swe działania na tzw. tablicy Kanban – graficznej reprezentacji poszczególnych mniejszych zadań wchodzących w skład projektu oraz określeniu stopnia ich realizacji. Jest to niezwykle wygodne podejście ze względu na możliwość dostarczenia całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt jednoznacznej informacji, w jakiej fazie znajdują się poszczególne etapy projektu i tym samym – co można w nim zoptymalizować.

Lean

Jest to metodyka zwinna, opierająca się w głównej mierze na założeniach Agile, takich jak duża elastyczność oraz iteracyjny przebieg prac. Główną różnicą między tymi modelami jest z kolei obecny w Lean system tzw. gospodarowania odpadami, polegający na eliminowaniu wszelkich elementów, które mogą wpłynąć na niepowodzenie projektu, nie mają zaś istotnej wartości dla klienta – mogą to być na przykład wszelkie usterki czy niepotrzebne funkcje. Ponadto w metodyce Lean funkcjonuje zasada późnej decyzyjności, polegająca na tym, aby istotne dla projektu decyzje podejmować tak późno, jak to tylko możliwe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpłatna wycena

Chcesz rozwinąć swój biznes? Porozmawiajmy!

    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?