Technologie w tworzeniu stron internetowych – poznaj najważniejsze!

Lis 17, 2021 Autor: webiso

Podczas tworzenia stron www wykorzystywanych jest wiele technologii, które wzajemnie ze sobą współpracują. I chociaż każda z nich odpowiada za coś innego, razem składają się na sprawnie funkcjonującą witrynę. Jakie narzędzia IT wykorzystywane są  najczęściej podczas tworzenia strony?

Najpopularniejsze technologie w web developmencie

HTML5

HTML5 (Hypertext Markup Language) to technologia, którą zazwyczaj wymienia się jako pierwszą, jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych. HTML to hipertekstowy język znaczników, podstawowy budulec strony, pozwalający na stworzenie niejako jej „szkieletu” i wypełnienie go treścią. Co ważne, określa on nie tylko strukturę strony, ale także jej semantykę – poszczególne znaczniki, jak np. <header>, <article>, <footer> itp., zawierają w sobie informację, co się w nich znajduje.

CSS3 

O ile HTML5 odpowiada za strukturę witryny, o tyle CSS nadaje jej wygląd. Kaskadowe arkusze stylów (CSS – Cascading Style Sheets) określają, jak w przeglądarce mają się wyświetlać określone elementy naszej witryny. Reguły CSS mogą znajdować się bezpośrednio w pliku HTML, ale także – i jest to zdecydowanie bardziej polecane rozwiązanie – niezależnie od niego. Pozwala to stosować ten sam plik CSS do różnych plików HTML, a tym samym sprzyja czytelności kodu poprzez separację elementów odpowiedzialnych za treść i za wygląd witryny. Często CSS ma swoje rozszerzenie w innych narzędziach, np. w bibliotece Bootstrap.

JavaScript

JavaScript to działający po stronie przeglądarki język programowania, który odpowiada na stronach internetowych za animację elementów czy różnorodne interaktywne zdarzenia – można powiedzieć, że nadaje on dynamiki statycznej treści zapisanej w HTML-u. Istnieje wiele narzędzi związanych z JavaScriptem – począwszy od biblioteki jQuery pozwalającej na zaimplementowanie na stronie gotowych animacji, na rozbudowanych frameworkach typu Angular czy React skończywszy.

PHP

W przeciwieństwie do JavaScriptu język PHP jest wykonywany po stronie serwera, a nie przeglądarki. Na stronach internetowych jest wykorzystywany do obsługi formularzy, pobierania informacji z bazy danych czy też obsługi dynamicznych zdarzeń.

Bazy danych

Połączenie z bazą danych jest niezbędne, jeśli nasza witryna zawiera dynamicznie ładowane dane – na przykład moduł blogowy. Najczęściej wykorzystywanym systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych jest MySQL, z którego korzystają także popularne systemy CMS, takie jak Wordpress.