Technologie w tworzeniu stron internetowych – poznaj najważniejsze!

Czas czytania:
Autor: webiso

Podczas tworzenia stron www wykorzystywanych jest wiele technologii, które wzajemnie ze sobą współpracują. I chociaż każda z nich odpowiada za coś innego, razem składają się na sprawnie funkcjonującą witrynę. Jakie narzędzia IT wykorzystywane są  najczęściej podczas tworzenia strony?

Najpopularniejsze technologie w web developmencie

HTML5

HTML5 (Hypertext Markup Language) to technologia, którą zazwyczaj wymienia się jako pierwszą, jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych. HTML to hipertekstowy język znaczników, podstawowy budulec strony, pozwalający na stworzenie niejako jej „szkieletu” i wypełnienie go treścią. Co ważne, określa on nie tylko strukturę strony, ale także jej semantykę – poszczególne znaczniki, jak np. <header>, <article>, <footer> itp., zawierają w sobie informację, co się w nich znajduje.

CSS3 

O ile HTML5 odpowiada za strukturę witryny, o tyle CSS nadaje jej wygląd. Kaskadowe arkusze stylów (CSS – Cascading Style Sheets) określają, jak w przeglądarce mają się wyświetlać określone elementy naszej witryny. Reguły CSS mogą znajdować się bezpośrednio w pliku HTML, ale także – i jest to zdecydowanie bardziej polecane rozwiązanie – niezależnie od niego. Pozwala to stosować ten sam plik CSS do różnych plików HTML, a tym samym sprzyja czytelności kodu poprzez separację elementów odpowiedzialnych za treść i za wygląd witryny. Często CSS ma swoje rozszerzenie w innych narzędziach, np. w bibliotece Bootstrap.

JavaScript

JavaScript to działający po stronie przeglądarki język programowania, który odpowiada na stronach internetowych za animację elementów czy różnorodne interaktywne zdarzenia – można powiedzieć, że nadaje on dynamiki statycznej treści zapisanej w HTML-u. Istnieje wiele narzędzi związanych z JavaScriptem – począwszy od biblioteki jQuery pozwalającej na zaimplementowanie na stronie gotowych animacji, na rozbudowanych frameworkach typu Angular czy React skończywszy.

PHP

W przeciwieństwie do JavaScriptu język PHP jest wykonywany po stronie serwera, a nie przeglądarki. Na stronach internetowych jest wykorzystywany do obsługi formularzy, pobierania informacji z bazy danych czy też obsługi dynamicznych zdarzeń.

Bazy danych

Połączenie z bazą danych jest niezbędne, jeśli nasza witryna zawiera dynamicznie ładowane dane – na przykład moduł blogowy. Najczęściej wykorzystywanym systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych jest MySQL, z którego korzystają także popularne systemy CMS, takie jak Wordpress.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpłatna wycena

Chcesz rozwinąć swój biznes? Porozmawiajmy!

    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?