Prezentacja – niezbędny etap podczas wdrażania strony www #4 – prezentacja i poprawki

Czas czytania:
Autor: webiso

Niezwykle ważnym etapem w procesie tworzenia strony www stanowi jej prezentacja – zarówno przed całym teamem odpowiedzialnym za wdrożenie, jak i przed klientem. To doskonały moment, żeby przejrzeć się, jaki efekt przyniosły dotychczasowe prace nad stroną, oraz zastanowić się, co jeszcze można zrobić, aby ostateczny kształt witryny był jak najbardziej zadowalający dla zleceniodawcy.

Prezentacja wewnętrza

Pierwszym krokiem na tym etapie jest prezentacja wewnętrza – strona jest prezentowana przed całym zespołem odpowiadającym za jej implementację. Jest to dla osób wdrażających witrynę doskonała okazja do tego, aby spojrzeć na projekt z nowej perspektywy – każda osoba, która odpowiadała za rozwiązania cząstkowe, może zobaczyć, jak jej pomysły funkcjonują całościowo na stronie, także w interakcji z innymi jej elementami. Prezentacja wewnętrzna to dobra okazja do dyskusji nad ostatecznym kształtem projektu i do twórczej wymiany myśli, co należy jeszcze ulepszyć lub poprawić.

Co jest między innymi sprawdzane w trakcie prezentacji wewnętrznej?

  • Czy strona spełnia wymagania formalne zawarte w specyfikacji?
  • Czy wszystkie funkcjonalności zawarte w specyfikacji zostały wdrożone?
  • Czy design strony odpowiada pierwotnym założeniom oraz czy ogólny wygląd strony jest estetyczny i atrakcyjny wizualnie?
  • Czy działanie strony można usprawnić / zoptymalizować?
  • Czy strona jest przyjazna użytkownikowi (User Experience) – czy nawigacja po niej jest intuicyjna, czy łatwo można znaleźć na niej najważniejsze informacje itp.

 

Prezentacja strony przed klientem

Gdy poprawki z prezentacji wewnętrznej są już wdrożone, czas na prezentację strony przed klientem. Przedstawiany jest mu wówczas jej design, wdrożone na niej funkcjonalności, sposób poruszania się po niej. Zleceniodawca ma wówczas możliwość zgłoszenia swoich uwag i poprawek, które zostają następnie zaimplementowane.

Warto pamiętać jednak, że nie jest to pierwszy moment, gdy klient ma wgląd w to, jak strona wygląda – projekt jest mu sukcesywnie przedstawiany w trakcie całego procesu tworzenia strony. Prezentacja witryny jest więc nie tyle przedstawieniem klientowi gotowego produktu, ile raczej upewnieniem się, że projekt został zrealizowany tak, jak ten tego oczekiwał.

Oczywiście może się okazać, że klient ma jakieś – większe lub mniejsze – zastrzeżenia co do strony. Może je przedstawić bezpośrednio na spotkaniu lub też dosłać po nim w formie uwag. Zespół odpowiedzialny za wdrożenie analizuje wówczas zasadność zgłoszonych poprawek – może się bowiem okazać, że na tym etapie prac nie wszystkie są możliwe do wprowadzenia – lub też niektóre nie są zasadne, ingerują bowiem w pierwotne założenia, ustalone w specyfikacji.

Po wprowadzeniu uwag od klienta czas na zamknięcie projektu. Finalnym etapem jest ostateczna prezentacja strony zleceniodawcy oraz przekazanie mu informacji niezbędnych do dalszego samodzielnego prowadzenia strony, takich jak dane dostępowe do panelu CMS, jeśli to także potrzebne – przeszkolenia go z jego obsługi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpłatna wycena

Chcesz rozwinąć swój biznes? Porozmawiajmy!

    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?